تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( فرخ تمیمی)
پیچک ( فرخ تمیمی)
شعر و ادب پارسی


پیچک ( فرخ تمیمی)
شعر و ادب پارسی

Email :

فرخ تمیمی به سال 1312 خورشیدی در نیشابور زاده شد . پدرش از مردم طالقان بود و از اقوام «دکتر حشمت طالقانی» ، همو که از جمله ی همرزمان «میرزاکوچک خان» در قیام جنگل محسوب می شود. فرخ در دو سالگی پدر را از دست داد و زیر نظر مادر ، از خانواده ی «حاج میرشکار آذربایجانی» در تهران بزرگ شد.... فرخ تمیمی 6 دفتر شعر دارد . دفاتر ِ "آغوش" ، "سرزمین پاک" ، "خسته از بیرنگی تکرار" ، "دیدار" ، "از سرزمین آینه و سنگ" و "تازه ها" ....