تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( فرخ تمیمی)
پیچک ( فرخ تمیمی)
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

گل باران

**
 در آسمانْ  گُدار پندار روز ِ من

 لالای  مهربان   قلم با رنگ

 آورده  از تصوّر و تصویر

 رویای  سبز و سرخ و آبی ِخوشتاب

 چونانکه    طیف  منشور آفتاب .

 شعرم 

  وقتی  نگاره های  تُرا دید

 لبخنده  زد

 پرسید :

- هان !  آشنا

  گهگاه  می شنیدمت  از دور دورها

                                         اما

 غایب نبوده ای

 در گفته های ما.

 سبزینه های  بودن،  بر بوم ِ  رنگ رنگ

 دیدم  که هیچوقت

                      دستی  تکان  نمی دهد

  آن  نیلی ِ  شکسته   اُفتان و خیزان  را

 بر  مردگان  نشیاد  خواندن ، باری

   از حشمت ِ همیشه ی بیداران :

  نقش ِ هزار گرته ی ایمان .

من ، حتی

 یک لحظه هم

 دلْ دلْ نکرده ام

 تا از  گُلابدان *

  ره  وا کنم  به سوی  گلستان

 جایی که ژاله  می بارد

  شاید بهار باشد و گل - باران.

پس ، حرمت  قلم را ، با رنگ

 طرح نویی درافکن

 در آسمان  گنبد دلگیر

(  تا  سوختبار  روشنْ  ماندن  را

  با هیات  ستاره ی شبگیر  )

  بر دوش  خویش  هیمه  بیارد

 انسان  روز  حادثه و تدبیر .

 

 فرخ تمیمی

 

* اشاره به بینی از مولی :   

 چونکه گُل رفت و گلستان شد خراب
              بوی گل را از که جوییم   ،  

 از گلاب

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/61.htm 

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 283

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

گهواره کودکی

 

**
  مرغابیان  سرسبز

 از ارتفاع  تپه شبگیر

 پرواز می کنند

 در بارش  شکسته  نیزار زردپوش

  در انتهای  دره ی  تک، دستی

 گهواره ام  را

                     می جنباند.

  در آسمان  گُدار ِ مغرب

وقتی  کلاغ  بی جُفتی

  بر شانه های خیس  افق  خال  می زند

 آرامش  نباتی  من راه می بَرَد  تا

شبهای  امتحان.    

 دلشورگی.

  تشویش.

 

فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/43.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 286

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

نگاه کولی

 

**


بن بست  کوچه های دستم

  با حرف های  پیرزن  کولی

 بیدار شد

 و روزگار کودکی  من  جوانه زد

بر  شاخ توت  باغ  همسایه .

 خط  افق  عقابی  را پَر داد

 و سایه  خرگوشی  از یونجه ها  گریخت

  پس  با اشاره ی  سبابه 

 پَر وا گشود

 رنگین  چتر بال  ملخ ها

 تا  سیلوی  بلند سیمانی.

 و سرنوشت 

در قصه های  مبهم کولی

  بوی خمیر سوخته  می داد .

 آنگاه ، بستم

  دستم   را که  انتظار  پیامی داشت

 و نگاه  زن

 بر قفل  و بر  قیچی  خشکید .

 

 

 فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/50.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 294

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

سفر 

 

**


 خوشگوترین  پرنده ی  جنگل

 در ژرف آبگینه  اسیر کلام  شد

منقار واگشود  و پیامی داد

 - جفت  منی اگر

 با سایه ات بپر .

  دیدم  غروب  جلد

  از آبگیر  صاف گذر کرد

پرنده  از نُک  سرسبزه ها  نظر می کرد

 پرنده  سایه سی مرغ را سفر می کرد .

 

فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/41.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 281

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

غروب  یک ستاره 

**

  از اندرون خسته ی  من چیزی

 گاهی  بگاه

 گاهی  بیگاه

 سر می کشد

  ذهن قلم  را می آشوبد

 و واژگان  رام

 این طوطیان  خوشگو را

 از خیزران  تُرد انگشتانم  پَر می دهد

                                         تا دورهای  دور

 خط  نگاه حسرت ِ من،  اما

منقار سرخ و سرسبزشان  را می پاید 

                                        می پاید .

 من  از طلب  گذشتم

 دستی شستم

 و در عشق  پایی  فشردم

 افسوس

 افسوس

 یک خانه  گم شده ست نمی یابم

اما

 استغنا  دارم که  برگردم .

 پس

 در چلّه واری  سر کردم

  در سایه سار قامت  یارم

  تکیده واری

 و سر سودم  بر پای او

 در باژگونه  شبی  که  وحدت  ما را کبود  کرد .

یاران  ز راستی  بسُرایید

آن مهر  آن مراد  من امشب  چه شد، کجاست ؟

  حیرت  را افزودم

 تن  را فرسودم

 در آن دیار  مهرین  شاید  یکی  دو گامی  پیمودم

 چیزی  از اندرون  خسته من ، گهگاه

 گاهی بیگاه

                     سر می کشد

 ذهن  قلم  را  می آشوبد .

در خانه ششم

 در بسته نیست،  پنجره ها بازند

  گم  گشته  را می بینم

 آنگاه  آن چیزک را، می شناسم

بر خود،  درون خسته،  بر آن

  کم کم،  اما  مشکل،  معرفتی

 در حد  شاید و باید می یابم .

آن

 واژگان  رام  قلم را

پَر داده بود .

پس

 در شامشادی  یا بامشادی

  بر آن تاختم .

اینجا کجاست

  این فسفرین  شامدمان  زیباست

از دامن «جَبَل»

از چرخه ی  نسیم

 عطر  غریب  رازی می آید

 روزی، درست می بویم

 باور کندیم

 «جبران»  می آید

 و در آتش  لبنان،  «خلیل» وار

 گلزار خویشتن  را

 در شعر  تَر خواهد  زیست

 و فضیلت  گریستن  را خواهد گریست .

 مهر غروب می خوانَدَم

 در دور، در افق،  او کیست

اویی که گوشه چشمی  دارد  وقت خوش  ما را

 آب و  درخت  و ماسه ی  ساحل  نسیم  هم

  بنگر  که زر شده ست .

  در نور مهر

 گاهی  نگاهم  می رقصد

 خاکسترست  یا ققنوس؟

  من

 موسا ،  نی ام که پای  تهی،  هر دم

 بر « نیل »  بگذرم

آخر

 این نیل  نیست

  نیلی منم  که نیسته را می پویم

 نیلی منم که هسته را می جویم

  خس  نیستم  که  باری  بر سر  هر  قله  خیز موج

  یک لحظه  در نشیب  و یک لحظه  در اوج

هر جا  که باد  می بَرَدم،  بادبان  کشم.

  ای لحظه  وصال

 ژرفا .

 فنا .

2 مهر 1363

 فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/39.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 310

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

بهار

**
آدینه ی  شکفته ی  سیمابی

  ما را  نشانکی  نه از آن دوست

بر دست  چپ می گردم

 در «حیره»    

 دیوار باغی  و آن  پایین

  خکی  ز گُل  شده عطر آگین.

خوبا ، چگونه  سرزده  می بیند

 سرشاخه ی  گلابی ، زردآلو

 آنوسترک ، بهار و شمال  گل آفرین .

ما  و  زیارت  لوح مهتابی.

  پیش  از سفر  چها که ندیدی

   ای عطر منتشر

  یاد آمدم  حکایت  تو  در بلخ

 تر گونه یی مرا و خونابی.

 

 فرخ تمیمی

گورمن در موضعی باشد که هر بهاری
        شمال بر من گل افشان می کند .
     خیام

از چهار مقاله عروضی

 

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/37.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 318

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

دشت  ارژن 

**
دشت  بزرگ  ارژن  امشب

 تا دم دمای  صبح

  تاریک می ماند

 نه شیری  و نه گور

 صیاد  تاجدار

  از کوه نور

 سیماب  می تراود  بر  صخره های گور

روباه  زیرک

  در حفره  می مانَد

 تنها  می مانی

  زنگوله  را کجا می آویزی؟

 

فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/34.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 281

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

فال

 

**


 مرد  از کنار  کلبه  گذر کرد

 و دشنه ی  بلندش  را

 در ماهتاب شست

 مهتاب  سرد نیمه ی پاییز

  رنگ  رناس  حاشیه  جویبار شد

  دلخسته  بی شکیب  اما

 خونجوش  از انتقام

  با خویشتن  به زمزمه  می گفت :

 در نقش  فال  قهوه ، نه ، دیگر

  آن ناشناس ِ مسافر

مهمان نمی شود .

 هی. ها.  چه خوب

 « طوطی » زن عزیزم

 دیگر

 از طعنه های  مردم بدگوی  «رودبار»

 آسوده می شود .

اما

 سگهای  گلبه بان  ده بالا

  هشیارند

  هشیارتر

  از کدخدای  ساده دلِ ما .

 زنهار

 فردا که آفتاب  برآید.

 


 فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/31.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 2, | بازديد : 282

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

پیام رامین  به ویس

**

  شکفته باغ  اناران  به سایه روشن ِ صبح

  لبت  به بارش  باران چه قطره ها  که نمود

  هوای  ساحل ِ  بحرین  و عِقد ِ مروارید

  نفس نفس  ز ِ تَک  باد فرز می بارید .

 

 

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/29.htm

پاسخ  ویس  به رامین

**

  کنون که  راز  کبودی  ز پرده های  غروب

 گرفته  تنگ  ترم  از پیامک  شه گو

 به تک  سبز تو ، چونان عَشقّه  می پیچم

که عطر  باده ی  نابیم  در خیال  سبو.

 

فرخ تمیمی

 

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/30.htm

 

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 1, | بازديد : 293

نوشته شده در تاريخ شنبه 20 آبان 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

آرزو

**
چنان  که باز بجوید

  به سالگردش  روشن

 نسیم  دره ی منجیل

 نشان  نوبُن  زیتون .

  چنان  که باز بروید

 ز خاک  آیش  رویان

 و درد  و  داغ هزاره

 سیاوشان  گل افشان .

چنان  که باز بگوید

 به نور زرد سپندار

 و عطر وحشی  اسپند

 کلام آبی  عاشق .

 

 

فرخ تمیمی

http://www.farrokhtamimi.org/farsi/poem/tazeha/28.htm

برچسب ها : ,

موضوع : تازه ها 1, | بازديد : 269

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد